InnleggHoringJustiskomiteen

Innlegg, høring, Stortinget, Justiskomiteen

fra Stiftelsens advokat