Saken i film

Den nye delen av saken i film

OBS! For store videoer, trykk

nede i høyre hjørne.

6. April 2013

 

Stiftelsen avholder pressekonferansen i Bergen.


Denne var direkte årsak til det vi kan kalle den nye delen av historien om saken Scandinavisn Star med den prosessen og offentlige oppfølgelsen vi idag kan se resultatene av.

6. April 2013 klokken 19.


NRK nyhetene, politiet i Oslo annonserer at de vil møte Stiftelsen.

24 April 2013


NRK2 Aktuelt med Nicolai Bjønness og Jan Harsem.

13 Juni 2014


Oslo Politiet beslutter å anbefale gjenåpning av saken etter å ha gått igjennom nytt underlag bla. fremskaffet av Stiftelsen. Mørk Andersen blir i praksis frikjent på samme underlag.


http://www.tv2.no/a/5698840/

16. mars 2014


Stiftelsen viser fram datasimulering av brannene ombord på Scandinavian Star.


Teorien om sabotasje ved bruk av Diesel blir for første gang presentert offentlig.

10 November 2014


Stiftelsen mener Stortinget ble ført bak lyset og krever at ny kommisjon kommer til bunns i hva som skjedde på dødsskipet.


http://www.tv2.no/a/6216379/

20 Januar 2015


Scandinavian Star-saken blir gjenstand for en parlamentarisk gransking. Det har et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget bestemt.


http://www.tv2.no/a/6471872/

4. Juli 2014


Stiftelsen i nyhetene med informasjon om at diesel ble brukt til å brenne ut Scandinavian Star ved å pumpe diesel ut i passasjerdelen via ventilasjonsanlegget.

28 mars 2015


TV2 Magasinet.


Mangler ved "Sakkyndig rapport" bestilt av Oslo Politiet påpekes av Stiftelsens eksperter.


4. desember 2015


Stiftelsen har seminar i Oslo, oppnevnelse av granskningskomisjon.

21 Februar 2016


Stiftelsen har pressekonferanse i Oslo.


Bevis for sabotasje med Diesel fremlegges.


Nye vitner står fram.

26 Februar 2016


Intervju med Solveig Ekerhovd og kommentar av Leif A. Lier - elementært politiarbeid å følge opp dette!

9 August 2016


Oslo politiets pressekonferanse hvor de oppsummerer og avslutter sitt arbeid med saken.


I denne pressekonferansen fremlegger politiet flere påstander og forhold som viser seg å være usanne og som strider med vitneutsagn og observerbare faktum i saken.

1 Juni 2017


Scandinavian Star Kommisjonens (2015-2017) rapport blir fremlagt.


Her blir flere av feilene og manglene i denne rapporten åpenbart.

20 mars 2018


Dokumentar fra Insider på dødsbrannen på Scandinavian Star som kostet 159 mennesker livet.

Etterforskningen viste at den var påsatt, som gjør den til Norgeshistoriens største forbrytelse.


Men 28 år etter står mordbrannen fortsatt uoppklart

20 mars 2018


Dokumentar fra Insider på dødsbrannen på Scandinavian Star som kostet 159 mennesker livet.

Etterforskningen viste at den var påsatt, som gjør den til Norgeshistoriens største forbrytelse.


Men 28 år etter står mordbrannen fortsatt uoppklart

Denne filmen er opphavsrettbeskyttet av TV Norge.


Du kan finne den her:

https://www.dplay.no/videoer/insider/scandinavian-star


Den krever et abonnement på dplay.

Denne filmen er opphavsrettbeskyttet av TV Norge.


Du kan finne den her:

https://www.dplay.no/videoer/insider/episode-11-cato-solberg-de-mistenkte-scandinavian-star


Den er foreløpig gratis,, men vil på sikt kreve et abonnement på dplay.

19 November 2020

Åpent samrådom saken i det danske Folketingets Retsudval

Retsudvalget hadde torsdag 19.11.2020 åpent samråd om Scandinavian Star saken.


Danmarks justisminister åpner her for ny gransking av dødsbrannen på Scandinavian Star.


Dette er ikke omtalt av Norsk presse og media.

22 Februar 2016


Nytt vitne, Knud Skaareberg Eriksen står frem med sin historie.


1 Mars 2016


Flemming Thue Jensen forteller hvorfor han "ikke har fortalt sin historie før".


16 August 2016


Stiftelsen har pressekonferanse.


Her skulle det vært TV opptak av pressekonferansen som Stiftelsen hadde.


13 November 2017


Høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vedrørende Stortingets behandling av kommisjonens (2015-2017) rapport i Scandinavian Star saken.


Først 30 minutter til Støttegruppen, så 15 minutter pause så 30 minutter til Stiftelsen...

15 mars 2018


Kontroll og konstitusjonskomiteen om behandlingen av ScanStar.


Representant fra Arbeiderpartiet og Høyre (leder av komiteen og saksordfører) informerer pressen om at de ikke vil gå videre i saken.


21 oktober 2020


TV fra høringen i det Danske Folketings rettsutvalg den 21.10.2020.


Denne tegnet et bilde av fullstendig mangelfull etterforskning og undersøkelser, inklusive de forhold som Norsk politi og myndigheter hviler seg på i dag, i det uoppklarte massemordet.


Denne høringen ble ikke omtalt av Norsk presse og media i det hele tatt.

Av ukjente grunner, så var det 3 uavhengige TV team på pressekonferansen, men så godt som ingenting kom ut i media.


Tirsdag 16 August var det innkalt til pressemøte hos advokat Sigurd Klomsæts kontor i Oslo på vegne av Stiftelsen. Det ble en seanse med svært kritiske fagfolk som gikk løs på politiets etterforskning med sterkt engasjement.


Les Aftenpostens artikkel her.

Les Politikens artikkel her.