Saken i film

STIFTELSEN ETTERFORSKNING AV MORDBRANNEN

SCANDINAVIAN STAR

 

Den nye delen av saken i film

OBS! For store videoer, trykk

nede i høyre hjørne.

6. April 2013

Stiftelsen avholder pressekonferansen i Bergen.

 

Denne var direkte årsak til det vi kan kalle den nye delen av historien om saken Scandinavisn Star med den prosessen og offentlige oppfølgelsen vi idag kan se resultatene av.

6. April 2013 klokken 19.

 

NRK nyhetene, politiet i Oslo annonserer at de vil møte Stiftelsen.

24 April 2013

 

NRK2 Aktuelt med Nicolai Bjønness og Jan Harsem.

13 Juni 2014

 

Oslo Politiet beslutter å anbefale gjenåpning av saken etter å ha gått igjennom nytt underlag bla. fremskaffet av Stiftelsen. Mørk Andersen blir i praksis frikjent på samme underlag.

 

http://www.tv2.no/a/5698840/

16. mars 2014

 

Stiftelsen viser fram datasimulering av brannene ombord på Scandinavian Star.

 

Teorien om sabotasje ved bruk av Diesel blir for første gang presentert offentlig.

10 November 2014

 

Stiftelsen mener Stortinget ble ført bak lyset og krever at ny kommisjon kommer til bunns i hva som skjedde på dødsskipet.

 

http://www.tv2.no/a/6216379/

20 Januar 2015

 

Scandinavian Star-saken blir gjenstand for en parlamentarisk gransking. Det har et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget bestemt.

 

http://www.tv2.no/a/6471872/

4. Juli 2014

 

Stiftelsen i nyhetene med informasjon om at diesel ble brukt til å brenne ut Scandinavian Star ved å pumpe diesel ut i passasjerdelen via ventilasjonsanlegget.

28 mars 2015

 

TV2 Magasinet.

 

Mangler ved "Sakkyndig rapport" bestilt av Oslo Politiet påpekes av Stiftelsens eksperter.

 

4. desember 2015

 

Stiftelsen har seminar i Oslo, oppnevnelse av granskningskomisjon.

21 Februar 2016

 

Stiftelsen har pressekonferanse i Oslo.

 

Bevis for sabotasje med Diesel fremlegges.

 

Nye vitner står fram.

26 Februar 2016

 

Intervju med Solveig Ekerhovd og kommentar av Leif A. Lier - elementært politiarbeid å følge opp dette!

9 August 2016

 

Oslo politiets pressekonferanse hvor de oppsummerer og avslutter sitt arbeid med saken.

 

I denne pressekonferansen fremlegger politiet flere påstander og forhold som viser seg å være usanne og som strider med vitneutsagn og observerbare faktum i saken.

1 Juni 2017

 

Scandinavian Star Kommisjonens (2015-2017) rapport blir fremlagt.

 

Her blir flere av feilene og manglene i denne rapporten åpenbart.

22 Februar 2016

 

Nytt vitne, Knud Skaareberg Eriksen står frem med sin historie.

 

1 Mars 2016

 

Flemming Thue Jensen forteller hvorfor han "ikke har fortalt sin historie før".

 

16 August 2016

 

Stiftelsen har pressekonferanse.

 

Her skulle det vært TV opptak av pressekonferansen som Stiftelsen hadde.

 

13 November 2017

 

Høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vedrørende Stortingets behandling av kommisjonens (2015-2017) rapport i Scandinavian Star saken.

 

Først 30 minutter til Støttegruppen, så 15 minutter pause så 30 minutter til Stiftelsen...

Av ukjente grunner, så var det 3 uavhengige TV team på pressekonferansen, men så godt som ingenting kom ut i media.

 

Tirsdag 16 August var det innkalt til pressemøte hos advokat Sigurd Klomsæts kontor i Oslo på vegne av Stiftelsen. Det ble en seanse med svært kritiske fagfolk som gikk løs på politiets etterforskning med sterkt engasjement.

 

Les Aftenpostens artikkel her.

Les Politikens artikkel her.